Το έργο DISARM

Τι είναι η ΔΙΑΚΟΠΗ;

Η DISARM είναι μια συνεργασία μεταξύ των αγροτών, των κτηνιάτρων, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, των ακαδημαϊκών και της βιομηχανίας για τη διάδοση καινοτόμων λύσεων για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά στην κτηνοτροφία, προκειμένου να μετριαστεί η απειλή της αντοχής στα αντιβιοτικά.

Το δίκτυο θα ανταλλάξει καινοτόμες προσεγγίσεις μεταξύ των βιομηχανιών και των χωρών για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρο τον τομέα της κτηνοτροφίας.

Πρόκειται για ένα τριετές πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019 και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της ΕΕ.

Γιατί να επιδιώξουμε αντοχή στα αντιβιοτικά;

Η ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά εμφανίζεται όταν προσαρμόζονται τα βακτηρίδια σε απόκριση της χρήσης αντιβιοτικών. Όταν η αντίσταση εξαπλώνεται μέσω πληθυσμών βακτηρίων, τα αντιβιοτικά καθίστανται αναποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της ασθένειας τόσο στους ανθρώπους όσο και στα ζώα. Πρόκειται για ένα πολύ περίπλοκο πρόβλημα που περιλαμβάνει μηχανισμούς που επηρεάζουν τόσο την υγεία των ανθρώπων όσο και των ζώων, συνεπώς πρέπει να αναληφθεί δράση από πολλούς διαφορετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της κτηνοτροφίας.

Το πρόγραμμα DISARM στοχεύει στη μείωση της αντίστασης στα αντιβιοτικά, μειώνοντας την ανάγκη για αντιβιοτικά στην κτηνοτροφία, εστιάζοντας στην πρόληψη των ασθενειών και τη συνετή χρήση αντιβιοτικών. Τα αντιβιοτικά πρέπει να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν λιγότερο, αλλά όσο είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική θεραπεία των ασθενειών και για να μην υπονομεύεται η καλή διαβίωση των ζώων.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ιστοσελίδα σχεδιασμένη από την Ammac Design Ltd.

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά μέσα…

Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 817591