Βιοασφάλεια

Τα μέτρα βιοασφάλειας συμβάλλουν στην πρόληψη της εισόδου και της εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η καλή βιοασφάλεια μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της υγείας και της παραγωγικότητας των ζώων και στην πρόληψη των δαπανηρών επιδημικών εκρήξεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Οι ασθένειες προκαλούνται από παθογόνους παράγοντες (π.χ. βακτηρίδια, ιούς) που εξαπλώνονται με άμεση ή έμμεση επαφή ή μετάδοση. Η άμεση μετάδοση πραγματοποιείται μέσω της επαφής μεταξύ ζώων, μεταξύ ζώων και ανθρώπων, σταγονιδίων από φτάρνισμα ή βήχα και σωματικών υγρών. Έμμεση μετάδοση μπορεί να προκύψει από τα μολυσμένα μηχανήματα, τον εξοπλισμό και τα εργαλεία, τις ζωοτροφές και το νερό, καθώς και τους φορείς εντόμων ή παρασίτων. Αυτοί οι μηχανισμοί εξάπλωσης της νόσου μπορούν να διακοπεί χρησιμοποιώντας κατάλληλα μέτρα βιοασφάλειας για την προστασία της υγείας και της ευημερίας των ζώων στην εκμετάλλευσή σας. Τα καλά μέτρα βιοασφάλειας και τα πρωτόκολλα αποτελούν μια σταθερή βάση για ένα υψηλό σύστημα υγείας και ένα παραγωγικό αγρόκτημα.

364 Industry Innovation - LalFilm PRO by Lallemand

352 Εργαλεία Λίστα ελέγχου - Φύλλα πληροφοριών βιοασφάλειας Γρίπη των πτηνών - ITAVI by ITAVI

351 Εργαλεία Λίστα Ελέγχου - Συστάσεις σχετικά με τη βιοασφάλεια για μικρά πτηνοτροφεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αγροτικών Πουλερικών

328 Ερευνητική εργασία-Luyckx-2016-Μια περίοδος κενών 10 ημερών μετά τον καθαρισμό και την απολύμανση δεν έχει καμία επίδραση στο βακτηριακό φορτίο στις μονάδες φυτώριου χοίρων

222 Ερευνητική εργασία - Sayers - 2013 - Εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας σε γαλακτοκομικές εκμεταλλεύσεις στην Ιρλανδία

221 Ερευνητική εργασία-Lahuerta-Marin-2018-Βασικοί παράγοντες στην οδήγηση αλλαγής συμπεριφοράς σε σχέση με τη βιοασφάλεια στο αγρόκτημα_ μια προοπτική της Βόρειας Ιρλανδίας

220 Ερευνητική εργασία - Sternberg Lewerin - 2015 - Εκτίμηση κινδύνου ως εργαλείο για τη βελτίωση της εξωτερικής βιοασφάλειας σε επίπεδο αγροκτημάτων

219 Ερευνητικό έγγραφο-Olofsson-2014-Μοτίβα επαφών μεταξύ εκμεταλλεύσεων μέσω επαγγελματιών στη Σουηδία

211 Ερευνητική εργασία-Simon-Griffe-2013-Πρακτικές βιοασφάλειας σε ισπανικά κοπάδια χοίρων_ Αντιλήψεις αγροτών και κτηνιάτρων για τα πιο σημαντικά μέτρα βιοασφάλειας

177 Ερευνητικό έγγραφο-Rojo-Gimeno-2016-Αγροτική-οικονομική ανάλυση της μείωσης της αντιμικροβιακής χρήσης, ενώ υιοθετούνται βελτιωμένες στρατηγικές διαχείρισης σε εκτροφές γουρουνιών

176 Ερευνητικό έγγραφο-Raasch-2018-Συσχέτιση μεταξύ των μέτρων βιοασφάλειας της αντιμικροβιακής χρήσης καθώς και των επιδόσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε γερμανικές εκμεταλλεύσεις

173 Industry Innovation - BVD fact sheet by BVD Free England

Ο τρόπος της Λετονίας για εκτροφή πουλερικών χωρίς αντιβιοτικά - μικρός έως μεγάλος

Διαχείριση ασθενειών σε μια γαλακτοκομική φάρμα: Δοκιμή, εμβολιασμός, σφαγή και διατήρηση μιας κλειστής αγέλης

Προτάσεις βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τη βιοασφάλεια και τους αγριόχοιρους

Βιοασφάλεια σε ένα αγρόκτημα farrow-to-finish

Πρόληψη στρεπτοκοκκικών λοιμώξεων 

Τα 7 σημαντικά και μεμονωμένα βήματα στο βέλτιστο πρωτόκολλο καθαρισμού και απολύμανσης για αχυρώνες ζώων 

Χειρισμός νεκρών ζώων: Υδρόλυση

Ο ρόλος της βιοασφάλειας στην παραγωγή κοτόπουλου κοτόπουλου μικρής κλίμακας

Θερμική απολύμανση δαπέδου με συσκευή φλόγας σε αχυρώνα πουλερικών για καλύτερη πρόληψη κοκκιδίων και βακτηριακών λοιμώξεων

Αρχές Βιοασφάλειας και Biocheck.UGent

Καθαρισμός και απολύμανση σε εκμεταλλεύσεις πουλερικών, χοίρων και γαλακτοκομικών προϊόντων

Εκπαιδευτική κατάρτιση σχετικά με τη βιοασφάλεια και την εφαρμογή του Biocheck: εργαλείο βαθμολόγησης με βάση τον κίνδυνο για τη βιοασφάλεια στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ιστοσελίδα σχεδιασμένη από την Ammac Design Ltd.

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά μέσα…

Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 817591