Στέγαση, διαχείριση και ευημερία

Ένα περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ζώων, περιορίζει το άγχος και αναστέλλει τις μολυσματικές ασθένειες είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση υψηλών προτύπων για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ιστοσελίδα σχεδιασμένη από την Ammac Design Ltd.

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά μέσα…

Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 817591