Διαγνωστικά

Ο διαγνωστικός έλεγχος είναι η επιστήμη και η πρακτική του εντοπισμού της αιτίας μιας ασθένειας ή ασθένειας. Οι κτηνίατροι μπορούν να διαγνώσουν ασθένειες στα εκτρεφόμενα ζώα και υπάρχουν διαθέσιμα διάφορα εργαλεία και δοκιμές που θα τους βοηθήσουν να λάβουν τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με τη θεραπεία και τη διαχείριση των ασθενειών. Αυτό απαιτεί τη λήψη δειγμάτων όπως αίμα, επιχρίσματα, δείγματα ιστών μετά θάνατον ή ακόμα και παρατηρώντας κλινικά συμπτώματα και συμπεριφορά. Διεξάγονται διάφορες εργαστηριακές δοκιμές στα ληφθέντα δείγματα, ανάλογα με τον παθογόνο ο οποίος υπάρχει υποψία ότι υπάρχει. Συχνά, τα διαγνωστικά χρησιμοποιούνται για να αποκλείσουν την πιθανότητα εμφάνισης μιας νόσου όσο και για τον εντοπισμό του αιτιολογικού παθογόνου παράγοντα.

Το αποτέλεσμα μιας διαγνωστικής δοκιμής μπορεί να οδηγήσει σε πιο υπεύθυνες αποφάσεις θεραπείας καθώς το αιτιολογικό παθογόνο μπορεί να αντιμετωπιστεί με στοχοθετημένο, αποτελεσματικό τρόπο. Για παράδειγμα, εάν ανιχνευθεί ένας ιός, τα αντιβιοτικά δεν θα λειτουργήσουν και είναι μια ακατάλληλη θεραπεία.

Ο έλεγχος της καλλιέργειας και της ευαισθησίας σε βακτηριακές ασθένειες συνιστάται καθώς ενημερώνει τη θεραπεία με αντιβιοτικά και διασφαλίζει ότι το σωστό προϊόν χρησιμοποιείται για τη σωστή νόσο. Οι διαγνωστικές εξετάσεις μπορούν επίσης να εντοπίσουν ορισμένα ζώα που μπορεί να φιλοξενούν ασθένειες και να ενημερώσουν τις αποφάσεις της διαχείρισης, όπως είναι η σφαγή των ΠΙ σε ένα πρόγραμμα εξάλειψης του BVD.

Η έγκαιρη ανίχνευση μαστίτιδας στα ρομποτικά γαλακτοπαραγωγά μειώνει τη χρήση αντιβιοτικών

Έλεγχος του ποδιού στα πρόβατα 

Θεραπεία του ομφάλιου λώρου

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ιστοσελίδα σχεδιασμένη από την Ammac Design Ltd.

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά μέσα…

Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 817591