Η αντιμετώπιση της νόσου

Μετά τη διάγνωση του προβλήματος και την πρόληψη της εξάπλωσης της λοίμωξης από τα ζώα σας, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές επιλογές θεραπείας, όπως η ανακούφιση από τον πόνο. Τα αντιβιοτικά πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαία και όσο το δυνατόν λιγότερο. Η γνώση των βαρών των ζώων που πρόκειται να υποβληθούν σε αγωγή, σύμφωνα με το σωστό καθεστώς δοσολογίας και η αναφορά ανεπαρκών θεραπευτικών αποτελεσμάτων στους κτηνιάτρους είναι βασικές αρχές για την υπεύθυνη χρήση αντιβιοτικών. Συμβουλευτείτε έναν κτηνίατρο για να βεβαιωθείτε ότι οι αντιβιοτικές θεραπείες χρησιμοποιούνται μόνο όταν απαιτείται και επισκεφτείτε το τμήμα μας σχετικά με τη στοχευμένη χρήση αντιβιοτικών.

Επιλέξτε τις σωστές αγελάδες για θεραπεία μαστίτιδας - μην κάνετε θεραπεία χωρίς δοκιμή

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ιστοσελίδα σχεδιασμένη από την Ammac Design Ltd.

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά μέσα…

Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 817591