Κτηνοτροφία ακριβείας

Η ακρίβεια της κτηνοτροφίας είναι η χρήση προηγμένων τεχνολογιών για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των ζώων, των χαρακτηριστικών ή άλλων παραμέτρων στο περιβάλλον των ζώων, με στόχο τον προσδιορισμό της υγείας, της ευημερίας, της αναπαραγωγικής ή παραγωγικής κατάστασης των ζώων. Πρόκειται για ένα εργαλείο υποστήριξης διαχείρισης το οποίο παρέχει παρακολούθηση της εκμετάλλευσης 24 / 7 και μπορεί να μετρήσει παραμέτρους που δεν μπορούν να ανιχνευθούν ακόμη και από το καλύτερο μάτι των αγροτών. Συχνά παρέχει στις εκμεταλλεύσεις συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης προτού εμφανιστούν κλινικά συμπτώματα ασθενείας, επιτρέποντας την έγκαιρη παρέμβαση σε προβλήματα υγείας για να περιορίσουν την ανάγκη αντιμετώπισης αντιβιοτικών.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ιστοσελίδα σχεδιασμένη από την Ammac Design Ltd.

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά μέσα…

Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 817591