Παρακολούθηση δεδομένων

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τεχνολογίες αισθητήρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά συστήματα για τη μέτρηση και την παρακολούθηση διαφόρων πτυχών. Αυτά τα συστήματα μπορούν να στείλουν ειδοποιήσεις στον αγρότη, συχνά μέσω εφαρμογής smartphone, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις.

Η ακρίβεια της κτηνοτροφίας μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τη συλλογή, ανάλυση και χρήση δεδομένων για την υγεία και την παραγωγή των ζώων με ελάχιστη προσπάθεια. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην ενημέρωση των αποφάσεων διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών θεραπείας, της επιλεκτικής αναπαραγωγής, της διατροφής των ζώων κ.λπ.

Εθελοντικά προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης - παράδειγμα της Naseva στη Φινλανδία

WEBINAR: Πώς μπορεί να υποστηριχθεί η διαχείριση κλινικής και υποκλινικής μαστίτιδας από συστήματα αισθητήρων;

Δημιουργήστε μια ολοκληρωμένη στρατηγική στο γαλακτοκομείο σας με το εργαλείο διαχείρισης OPTIcow

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ιστοσελίδα σχεδιασμένη από την Ammac Design Ltd.

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά μέσα…

Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 817591