ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Το πρόγραμμα DISARM στοχεύει στη μείωση της αντίστασης στα αντιβιοτικά, εστιάζοντας στην πρόληψη των ασθενειών και τη συνετή χρήση αντιβιοτικών για να μειωθεί η ανάγκη αντιμετώπισης των αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία.

Η ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά εμφανίζεται όταν τα βακτηρίδια προσαρμόζονται για να επιβιώσουν σε απόκριση της χρήσης αντιβιοτικών. Όταν η αντίσταση εξαπλώνεται μέσω πληθυσμών βακτηρίων, τα αντιβιοτικά καθίστανται αναποτελεσματικά στην αντιμετώπιση ασθενειών. Πρόκειται για ένα πολύ περίπλοκο πρόβλημα που περιλαμβάνει μηχανισμούς που επηρεάζουν τόσο την υγεία των ανθρώπων όσο και των ζώων, συνεπώς πρέπει να αναληφθεί δράση από πολλούς διαφορετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της κτηνοτροφίας.

Η υπηρεσία DISARM θα ενθαρρύνει διάφορους παράγοντες και ενδιαφερόμενους φορείς της κτηνοτροφίας να συνεργαστούν για να μοιραστούν και να προωθήσουν στρατηγικές για την καταπολέμηση της αντοχής στα αντιβιοτικά, οι οποίες:

Μειώστε τον κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου με απομόνωση και υπεύθυνη θεραπεία ασθενών ζώων και βελτίωση του περιβάλλοντος τους για ελαχιστοποίηση της μόλυνσης.

Στόχευση χρήσης αντιβιοτικών χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερο, αλλά όσο χρειάζεται, και εξετάζοντας εναλλακτικές επιλογές θεραπείας.

Προώθηση της υγείας των ζώων μέσω στρατηγικών πρόληψης ασθενειών και θεραπείας ασθενειών των ζώων γρήγορα και κατάλληλα.

Βελτίωση της βιοασφάλειας των αγροκτημάτων, μειώνοντας τον κίνδυνο εισαγωγής ή διάδοσης ασθενειών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μέσω καλών πρακτικών υγιεινής.

Οι λύσεις θα είναι αποτελεσματικές και πρακτικές για τη χρήση, τη διατήρηση ή τη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων και τη διατήρηση της οικονομικής απόδοσης των αγροκτημάτων.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ιστοσελίδα σχεδιασμένη από την Ammac Design Ltd.

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά μέσα…

Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 817591