Κοινότητα πολλαπλών ηθοποιών

Το σεμινάριο Απαγόρευση κοινοποίησης πρακτικής στο Facebook είναι μια διαδικτυακή κοινότητα που φέρνει σε επαφή τους αγρότες, τους κτηνιάτρους, τη βιομηχανία, τους γεωργικούς συμβούλους και τους ερευνητές για να συνδυάσουν την αντίστοιχη εμπειρία τους. Η ομάδα συζητά πώς να μειώσει την ανάγκη για αντιβιοτικά στην κτηνοτροφία εστιάζοντας στην πρόληψη των ασθενειών και τη συνετή χρήση αντιβιοτικών, μειώνοντας τελικά την αντίσταση στα αντιβιοτικά. Τα μέλη αυτής της κοινότητας μοιράζονται τις βέλτιστες πρακτικές και τις προκλήσεις, τα οφέλη και τα μειονεκτήματα της εφαρμογής διαφορετικών μέτρων. Μια σειρά θεμάτων θα καλυφθούν, για παράδειγμα, σχετικά με τις καλύτερες διαδικασίες εξυγίανσης και τη βελτίωση της χορήγησης ζωοτροφών για υγιέστερα ζώα.

Μαζί θα αναπτύξουμε πόρους πληροφόρησης που θα καταδεικνύουν καινοτόμες στρατηγικές για την υποστήριξη των αγροτών στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η μείωση της αντοχής στα αντιβιοτικά στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Για όσους από εσάς επιθυμείτε να εμπλακείτε, αλλά μην χρησιμοποιήσετε το Facebook, εδώ μοιραζόμαστε μαζί σας ορισμένες περιλήψεις του περιεχομένου που παρουσιάστηκε:

Περίληψη CoP 11: Δεκέμβριος 2020

Περίληψη CoP 10: Οκτώβριος-Νοέμβριος 2020

Περίληψη CoP 8: Ιούλιος 2020

Περίληψη CoP 7: Ιούνιος 2020

Περίληψη CoP 6: Μάιος 2020

Περίληψη αστυνομικών 5: Απρίλιος 2020

Περίληψη CoP 4: Μάρτιος 2020

Περίληψη CoP 3: Φεβρουάριος 2020

Περίληψη CoP 2: Ιανουάριος 2020

Περίληψη CoP 1: Δεκέμβριος 2019

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ιστοσελίδα σχεδιασμένη από την Ammac Design Ltd.

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά μέσα…

Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 817591