ΕΡΓΑ

Για την επίτευξη των στόχων και των στόχων μας, η DISARM θα επικεντρωθεί σε τέσσερις κύριες δραστηριότητες:

Διευκολύνετε μια διαδικτυακή κοινότητα με πολλούς ηθοποιούς όπου τα μέλη μπορούν να μοιράζονται ιδέες και καινοτομίες και να συζητούν θέματα με τη συμβολή πολλών χωρών και γεωργικών τομέων.

Συγκεντρώστε, αναθεωρήστε και μοιραστείτε τις υπάρχουσες γνώσεις βιομηχανίας και επιστημών σε μια βάση δεδομένων σχετικών ερευνών και καινοτομιών των αγροτικών και βιομηχανικών κλάδων για την ενημέρωση σχετικά με τις γεωργικές στρατηγικές και τον εντοπισμό κενών γνώσης.

Μοντέλο πολυλειτουργικών σχεδίων υγείας αγροκτήματος που διευκολύνουν τους αγρότες να συνεργάζονται με τους συμβούλους τους για την προώθηση της υγείας των ζώων και τη μείωση της ανάγκης χρήσης αντιβιοτικών στις εκμεταλλεύσεις τους.

Μοιραστείτε πληροφορίες σε εύχρηστες μορφές όπως βίντεο και σύντομες αναφορές, καθώς και σε εκδηλώσεις και σεμινάρια.


ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΣ:

Οδηγοί βέλτιστων πρακτικών

/
Δείτε τους 10 οδηγούς βέλτιστων πρακτικών που βασίζονται στη συλλογή μας…

Πολλαπλών δράσεων αγροτικών σχεδίων υγείας

/
Ψάχνουμε για εκμεταλλεύσεις μελέτης περιπτώσεων που θα ήθελαν να βελτιώσουν ...

Βάση δεδομένων γνώσης

/
Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις ...

Κοινότητα πολλαπλών ηθοποιών

/
Σας καλωσορίζουμε να συμμετάσχετε στην ομάδα συζητήσεων DISARM ...

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ιστοσελίδα σχεδιασμένη από την Ammac Design Ltd.

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά μέσα…

Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 817591