Πρόβατο

Η DISARM θα μοιραστεί πληροφορίες σχετικά με τη βελτίωση της υγείας των προβάτων που εκτρέφονται για τα γαλακτοκομικά προϊόντα και το κρέας, εστιάζοντας κυρίως στα συστήματα βόσκησης. Τα χαρακτηριστικά των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι πρακτικές διαχείρισης και οι προκλήσεις για την υγεία των ζώων διαφέρουν από το αγρόκτημα στο αγρόκτημα, επομένως η προσέγγιση των πολυτακτικών ομάδων για την υγεία των αγροτών στοχεύει στην ανάπτυξη προσαρμοσμένων σχεδίων δράσης για μεμονωμένες εκμεταλλεύσεις

Τα πρόβατα κινδυνεύουν από διάφορα προβλήματα υγείας, τα οποία συχνά απαιτούν αντιβιοτικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της απεργίας του μύγες, των αλλοιώσεων των ποδιών που προκαλούν ασθένειες, των αναπνευστικών ασθενειών, Ε. coli οι μαστίτιες κλπ. Η προγεννητική και μεταγεννητική φροντίδα, η υγιεινή και οι εμβολιασμοί μπορούν να αποτελέσουν το κλειδί για την πρόληψη των προβλημάτων υγείας στα πρόβατα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία στην επιχείρησή σας και τις πιθανές λύσεις με την συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις και τα εργαστήρια μας ή την πρόσβαση στα υλικά των πόρων που περιλαμβάνουν μια βάση δεδομένων έρευνας και καινοτομιών αιχμής, μια online ομάδα συζήτησης, σύντομες αναφορές και ενημερωτικά βίντεο.

Η υπηρεσία DISARM θα συνεργαστεί επίσης με άλλους τομείς της κτηνοτροφίας, συμπεριλαμβανομένων των βοοειδών, των χοίρων και των πουλερικών. Υπάρχουν κοινά στοιχεία σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία των ζώων και τα προληπτικά μέτρα. Πιστεύουμε ότι εργαζόμαστε μαζί για να μάθουμε τα είδη και τους τομείς είναι ένας πολύτιμος τρόπος για να βελτιώσουμε την υγεία των ζώων στην κτηνοτροφία και να μειώσουμε την ανάγκη για αντιβιοτικές θεραπείες.

Γονιδιωματική επιλογή

389 Ερευνητικό έγγραφο - Παπατσίρος - 2014 - Εναλλακτικές λύσεις για αντιβιοτικά για ζώα εκτροφής

387 Ερευνητικό έγγραφο - Kahn - 2019 - Από τη διαχείριση της εκμετάλλευσης στις στρατηγικές θεραπείας με βακτηριοφάγους για τη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών

374 Ερευνητική εργασία - Chengn - 2014 - Εναλλακτικές λύσεις αντιβιοτικών_ η υποκατάσταση των αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία

373 Εργαλεία Ελέγχου - Διεθνή όργανα για τη χρήση αντιμικροβιακών στον τομέα των ανθρώπινων ζώων και φυτών από τον WHO FAO OIE

363 ToolsChecklists - Υγιή αρνιά από την Idele

362 Εργαλεία Λίστα ελέγχου-Η σωστή χρήση αντιβιοτικών σε αρνιά και κατσίκια_ Πέντε βασικά σημεία για μεγαλύτερη ηρεμία από την Idele

360 Εργαλεία Λίστα ελέγχου - Αντιβιοτικά σε αρνιά κρέατος_ απαραίτητα αλλά όχι αυτόματα από την Idele

359 Εργαλεία Έλεγχοι - Αντιβιοτικά σε αρνιά γαλακτοπαραγωγών αγώνων_ αιτιολογημένη χρήση με έμφαση στα προληπτικά μέτρα της Idele

326 Ερευνητικό έγγραφο - Hoelzer - 2018 - Εμβόλια ως εναλλακτικές λύσεις για αντιβιοτικά για ζώα που παράγουν τρόφιμα Μέρος 2

325 Ερευνητικό έγγραφο - Hoelzer - 2018 - Εμβόλια ως εναλλακτικές λύσεις για αντιβιοτικά για ζώα που παράγουν τρόφιμα Μέρος 1

322 Ερευνητική εργασία - Davies - 2019 - Αντιμικροβιακή αντοχή στα αγροκτήματα_ Μια ανασκόπηση που περιλαμβάνει τη βιοασφάλεια και τον πιθανό ρόλο των απολυμαντικών στην επιλογή αντοχής

313 Ερευνητική εργασία - Lovatt - 2019 - Υπεύθυνη χρήση αντιβιοτικών σε εκτροφές προβάτων_ εφαρμογή σε επίπεδο εκτροφής

308 Ερευνητική εργασία - Bos - 2015 - Αντιμικροβιακά πρότυπα συνταγογράφησης κτηνιάτρων_ εισαγωγή μιας προσέγγισης συγκριτικής αξιολόγησης

303 Ερευνητική εργασία -Μαγούρας -2017 -Αντιμικροβιακή χρήση και -αντίσταση στην κτηνοτροφία_ Πού πρέπει να εστιάσουμε

302 Ερευνητική εργασία - Χειμώνας - 2018 - Ποσοτικοποίηση των πεποιθήσεων των βασικών παικτών στη βιομηχανία προβάτων του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την αποτελεσματικότητα δύο θεραπειών για τα πόδια

300 Ερευνητική εργασία-Szpondera-2017-Η συνδυασμένη χρήση θεραπείας με όζον και αυτόλογου πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια ως εναλλακτική προσέγγιση στη θεραπεία της σήψης των ποδιών για τα πρόβατα_ Μια προκαταρκτική μελέτη

299 Ερευνητική εργασία - Όλιβερ - 2017 - Η χωλότητα των προβάτων παρουσιάζει μια τεράστια πρόκληση από την άποψη της ευημερίας και της οικονομίας

292 Ερευνητική εργασία - Higgins - 2013 - Πώς αλλάζει η αναθεώρηση των στοιχείων Οι πεποιθήσεις των κτηνιατρών χειρουργών σχετικά με τη θεραπεία του Ovine Footrot_ Μια ποσοτική και ποιοτική μελέτη

291 Ερευνητικό έγγραφο - Πράσινο - 2007 - Φροντίδα του ατόμου για τη μείωση των ασθενειών στο κοπάδι του_ Ένα διώνυμο μοντέλο μικτών επιδράσεων που διερευνά τον αντίκτυπο της ατομικής διαχείρισης προβάτων σε

290 Ερευνητική εργασία - Clements - 2014 - The Five Point Plan_ ένα επιτυχημένο εργαλείο για τη μείωση της χωλότητας στα πρόβατα

284 Ερευνητική εργασία - Franz - 2009 - Αιθέρια έλαια και αρωματικά φυτά στη διατροφή των ζώων - μια ευρωπαϊκή προοπτική Μια ανασκόπηση

283 Ερευνητική εργασία - Cheng - 2014 - Εναλλακτικές λύσεις αντιβιοτικών_ η υποκατάσταση των αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία

256 Εργαλεία Ελέγχου - ΕΜΑ κατηγοριοποίηση αντιβιοτικών για χρήση σε ζώα για συνετή και υπεύθυνη χρήση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων

244 Industry Innovation - Time to Vaccination_ Η σημασία των προληπτικών προγραμμάτων υγείας και εμβολιασμού στην παραγωγή μηρυκαστικών από την MSD Animal Health

235 Ερευνητική εργασία - Rozwandowicz - 2018 - Πλασμίδια που φέρουν αντιμικροβιακά γονίδια αντοχής στα Enterobacteriaceae

225 Βιομηχανική Καινοτομία - Ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών εκτροφής και διαχείρισης κτηνοτροφίας για τη βελτίωση της ποιότητας και της απόδοσης των προϊόντων υγείας των ζώων στο ευρωπαϊκό βιολογικό γάλα και χαμηλή περιεκτικότητα σε γάλα

221 Ερευνητική εργασία-Lahuerta-Marin-2018-Βασικοί παράγοντες στην οδήγηση αλλαγής συμπεριφοράς σε σχέση με τη βιοασφάλεια στο αγρόκτημα_ μια προοπτική της Βόρειας Ιρλανδίας

215 Εργαλεία Ελέγχου - SHAWG - Βιομηχανικό έγγραφο καθοδήγησης για κτηνιάτρους και αγρότες σχετικά με την υπεύθυνη χρήση αντιβιοτικών στα πρόβατα από την Sheep Health and Welfare Group SHAWG

209 Ερευνητική εργασία - Zorlescu - 2018 - Προγράμματα αντιμικροβιακής αντοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση

208 Ερευνητική εργασία - Draghici - 2017 - Βακτηριακή αντίσταση στα αντιβιοτικά - απειλή για την ανθρωπότητα

206 Ερευνητικό έγγραφο - Mesteaanu - 2018 - Μελέτη για την αντοχή στα αντιβιοτικά των στελεχών του σταφυλόκοκκου χρυσού που απομονώνονται από ζώα με μεταδοτικό έκθυμα

205 Ερευνητικό έγγραφο - Neghirla - 2018 - Ο επιπολασμός των ορότυπων σαλμονέλας σε κατοικίδια και άγρια ​​ζώα και η χωρική κατανομή τους στη Ρουμανία μεταξύ 2015 και 2016

193 Ερευνητική εργασία - Terentjeva - 2017 - Επικράτηση και αντιμικροβιακή αντοχή της σαλμονέλας στο κρέας και τα προϊόντα κρέατος στη Λετονία

188 Ερευνητική εργασία - Ducrot - 2018 - Συμβολή της κοινωνιολογίας στη μελέτη της μείωσης της χρήσης αντιμικροβιακών σε αγροκτήματα

187 Ερευνητικό έγγραφο - Jouany - 2007 - Χρήση προϊόντων _natural_ ως εναλλακτικές λύσεις για τα αντιβιοτικά πρόσθετων ζωοτροφών στην παραγωγή μηρυκαστικών

184 Industry Innovation - GLOBAL REPOSITORY OF ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΥΓΕΙΑ από την Παγκόσμια Κτηνιατρική Ένωση και την OIE

182 ToolsChellists - Η κατηγοριοποίηση των αντιβιοτικών που χρησιμοποιούνται σε ζώα προωθεί την υπεύθυνη χρήση για την προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων από τον EMA

180 Industry Innovation - Πωλήσεις κτηνιατρικών αντιμικροβιακών παραγόντων σε 30 ευρωπαϊκές χώρες το 2016. Τάσεις από το 2010 έως το 2016 8η έκθεση ESVAC από την European Surveillance of Veterinary Antimic

174 Ερευνητικό έγγραφο - Postma - 2016 - Γνώμες κτηνιάτρων σχετικά με την αντιμικροβιακή χρήση σε αγροτικά ζώα στη Φλάνδρα και τις Κάτω Χώρες

172 Farm Innovation - THE CHARACTERISTICS OF HIGH PERFORMING FARMS IN THE UK by AHDB

164 Εργαλεία Ελέγχου-Πλαίσιο βέλτιστης πρακτικής για τη χρήση αντιμικροβιακών σε ζώα που παράγουν τρόφιμα στην ΕΕ-Προώθηση για το επόμενο επίπεδο από το EPRUMA

163 Εργαλεία Έλεγχοι-Πλαίσιο βέλτιστης πρακτικής για τη χρήση εμβολίων σε ζώα από το EPRUMA-Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Υπεύθυνη Χρήση Φαρμάκων σε Ζώα

138 Βιομηχανική Καινοτομία-ΜΗ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

136 Ερευνητικό έγγραφο-Noremark-2014-Βιοασφάλεια στο αγρόκτημα όπως γίνεται αντιληπτό από επαγγελματίες που επισκέπτονται σουηδικά αγροκτήματα

131 Έκθεση έρευνας - EMA EFSA - 2017 - Κοινή επιστημονική γνώμη EMA και EFSA σχετικά με μέτρα για τη μείωση της ανάγκης χρήσης αντιμικροβιακών παραγόντων στην κτηνοτροφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

122 Ερευνητική εργασία - Noremark - 2013 - Έρευνα επισκεπτών σε σουηδικές κτηνοτροφικές μονάδες με αναφορά στην εξάπλωση των ασθενειών των ζώων

121 Βιομηχανική Καινοτομία - Αντιμικροβιακή Εποπτεία σε Ζώα Τροφίμων στον Καναδά_ Πρόοδος σε συστάσεις και δραστηριότητες ενδιαφερόμενων μερών από το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας και Πρόνοιας των Καλλιεργημένων Ζώων

118 Industry Innovation- FAAST- Farmed Animal Antimicorbial Stewardship Veterinary Reference Manual by ACER Consulting and Ontario Veterinary Medical Association

116 Βιομηχανική Καινοτομία - ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΖΩΑ by RUMA

114 Industry Innovation - Ανθελμινθική αντίσταση και υπεύθυνη χρήση στο ζωικό κεφάλαιο από την British Vet Association

113 Βιομηχανική Καινοτομία - Δήλωση θέσης - Κτηνιατρική διαχείριση της υπεύθυνης χρήσης αντιμικροβιακών φαρμάκων σε ζώα από CVO

Μέθοδοι για τη μείωση των επιπέδων σιδήρου και μαγγανίου στην πηγή πόσιμου νερού

Γιατί και πώς να αποτρέψετε το σχηματισμό βιοφίλμ στους σωλήνες πόσιμου νερού

Γονιδιωματική επιλογή

Ερευνητικό έγγραφο Η σημασία των βάσεων δεδομένων για τη διαχείριση του φαινομένου της αντίστασης στα αντιμικροβιακά για κτηνιατρική χρήση

Ερευνητική έκθεση Οδηγοί, δυναμική και επιδημιολογία της αντιμικροβιακής αντοχής στην παραγωγή ζώων

Farm Innovation DANMAP από την DANMAP

Ερευνητική έκθεση - Escobar - 2013 - Προβολή της κοινωνικής επιστήμης στη βάση αποδεικτικών στοιχείων για την καλή διαβίωση των ζώων του Defra Μια ανασκόπηση της τρέχουσας έρευνας και της βάσης στοιχείων σχετικά με το ζήτημα της συμπεριφοράς των αγροτών

Ερευνητική έκθεση Αντιμικροβιακά στη γεωργία και το περιβάλλον: μείωση της περιττής χρήσης και των αποβλήτων

Ερευνητικό έγγραφο Στελέχη Staphylococcus aureus ανθεκτικά στη μεθικιλλίνη σε ελβετικούς χοίρους και η σχέση τους με μεμονωμένα προϊόντα από αγρότες και κτηνιάτρους

Ερευνητικό έγγραφο Κτηνιατρικές στατιστικές αντιμικροβιακής χρήσης με βάση τυποποιημένα μέτρα δοσολογίας

Ερευνητικό έγγραφο Οδηγίες για συνετή χρήση αντιμικροβιακών και τις επιπτώσεις τους στη χρήση αντιβιοτικών στην κτηνιατρική

Ερευνητικό έγγραφο Στάσεις και αντιλήψεις των Ολλανδών κτηνιάτρων σχετικά με το ρόλο τους στη μείωση της αντιμικροβιακής χρήσης σε ζώα εκτροφής

Ερευνητικό έγγραφο καθοριστικοί παράγοντες που σχετίζονται με την κτηνιατρική αντιμικροβιακή συνταγή σε ζώα εκτροφής στην Ολλανδία: Μια ποιοτική μελέτη

Ερευνητικό έγγραφο Μείωση της κτηνιατρικής αντιμικροβιακής χρήσης στις Κάτω Χώρες. Το ολλανδικό μοντέλο επιτυχίας

Ερευνητικό έγγραφο Θα μπορούσαν τα προβιοτικά να είναι η εναλλακτική λύση της πανάκειας από τη χρήση αντιμικροβιακών στη διατροφή των ζώων

Ερευνητική εργασία Ο ρόλος των προβιοτικών, των πρεβιοτικών και των συνβιοτικών στη διατροφή των ζώων

Τα 7 σημαντικά και μεμονωμένα βήματα στο βέλτιστο πρωτόκολλο καθαρισμού και απολύμανσης για αχυρώνες ζώων 

Επαρκής σίτιση του αρνιού 

Έλεγχος του ποδιού στα πρόβατα 

Χειρισμός νεκρών ζώων: Υδρόλυση

Διαχείριση πρωτογάλακτος σε αρνιά

Εντεροτοξαιμία σε πρόβατα και αρνιά

Θεραπεία του ομφάλιου λώρου

Το FEEDR της Sieplo

DISARM Farm Health Plans - Ελάτε μαζί μας!

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ιστοσελίδα σχεδιασμένη από την Ammac Design Ltd.

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά μέσα…

Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 817591